עיקרי הדברים

האם ניתן להשתמש בשומשום במהלך ההריון?

האם ניתן להשתמש בשומשום במהלך ההריון?

כשאישה מצפה לתינוק, היא צריכה לעקוב מקרוב אחר בריאותה, וכן להתאים את התזונה היומית שלה. במקרה זה עולות שאלות רבות בנוגע לקבילות השימוש במוצרים מסוימים. כולל, כדאי לברר האם ניתן לאכול שומשום במהלך ההריון. עליך להכיר את המאפיינים השימושיים והתוויות נגד שלה ביתר פירוט. תוכן המאמר מאפיינים...